Profil kompanije

profil

 • Osnovni podaci

  Poslovno ime DAS-PROM doo Banja Luka
  Sjedište Prijedorska ulica br.118, 78000 Banja Luka, BiH
  Telefon 051/381-150;
  Faks 051/381-148;
  E-mail info@das-prom.com
  Matični broj 01879278
  JIB 4400690030007
  PIB 400690030007
  Šifra djelatnosti 23.12

 • Uprava

  Direktor Adriana Jovanić

 • Poslovni računi

  567363-11000574-02 Sberbank ad Banja Luka
  552000-00003636-19 HYPO Alpe-Adria-Bank ad Banja Luka
  199056-00565036-59 Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina
  161045-00319400-03 Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina
  IBAN: BA395671430000359103

trucking