Tehnologije


Tehnologije


Graviranje

Graviranje na površini stakla je površinska obrada stakla gdje se po zadanom motivu urezuje i polira kanal odgovarajuće širine i dubine. Graviranje ima dekorativnu ulogu a primjenjuje se najviše na ogledalima i na staklima koja su predviđena za namještaj.