Tehnologije


Tehnologije


Fazetiranje

Fazetiranje je mašinsko smanjenje debljine ruba stakla pod određenim uglom, u širinama od nekoliko centimetara. Fazetiranje ima dekorativnu ulogu a ovim se postupkom mogu obrađivati ravna stakla i ogledala.