Tehnologije


Tehnologije


Bušenje

Bušenje stakla se vrši na na vertikalnom CNC obradnom centru sa dvije glave koji omogućuje brzo i precizno bušenje rupa.
Rupe se buše na float staklu debljine 3 – 19 mm a na laminiranom staklu do 50 mm, s minimalnim promjerom rupa od 4 mm.